Skip to content

Jaworzno

Jaworzno jest prawie 100 tysięcznym miastem położonym na południu Polski, we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. To właśnie doskonała lokalizacja miasta – na skrzyżowaniu głównych drogowych szklaków komunikacyjnych południa Polski oraz bezpośrednie sąsiedztwo dwóch najważniejszych miast tego rejonu (Katowic oraz Krakowa) – stanowi jeden z najważniejszych atutów Jaworzna..

Czytaj więcej

Doskonała lokalizacja

Nowoczesna komunikacja

Otwartość na inwestorów

Bezpieczeństwo