Skip to content

Działka mieszkaniowo-usługowa – ul. Cegielniana

Działka położona w Jaworznie w rejonie ul. Cegielnianej. Zachodnia część działki posiada kształt zbliżony do możliwego do zabudowy prostokąta o szerokości około 17-19m, a następnie przechodzi w długi i wąski pas gruntu (przy długości nieco ponad 120 m szerokości wynosi około 5m). Działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, odgrodzony od ulicy ogrodzeniem prowizorycznym. W sąsiedztwie zlokalizowana jest: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa sakralna (kościół katolicki), zabudowa wielorodzinna i tereny niezabudowane. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

  • działka gminna nr 1585 obręb geodezyjny 1024 o powierzchni 1661 m2
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 287/2 w obr. geod. 187).

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

5MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Obowiązuje mpzp „Niedzieliska” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Skip to content