Skip to content

Działka budowlana – ul. Herbowa

 

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Herbowej w dzielnicy peryferyjnej miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej. Działka nieogrodzona o kształcie prostokąta o proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany,wymagający przeprowadzenia niewielkich prac niwelacyjnych. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie.

  • działka nr 3812 o powierzchni 3088 m² w obrębie geodezyjnym Byczyna m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MN14 –mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych

Obowiązuje mpzp „Wilkoszyn, Jeziorki,Cezarówka Górna i Koźmin” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.

Informacja Geologa Powiatowego: ze względu na wychodnie warstw węglanowych, dla każdej inwestycji budowlanej wskazane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Skip to content