Skip to content

Działki mieszkaniowe – ul. Syrokomli (II)

Nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie w dzielnicy pośredniej Dąbrowa Narodowa, w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej nowowybudowanej zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej (udział w działce nr 3253 obr. geod. 122 m. Jaworzna). Działki o kształcie regularnym nie są ogrodzone, znajdują się na nich pojedyncze krzaki wymagające usunięcia. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie.

 

  • Działka nr 3343 o powierzchni 750 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce drogowej nr 3253 o pow. 551 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • Działka nr 3344 o powierzchni 824 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce drogowej nr 3253 o pow. 551 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Nieruchomości posiadają dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej.

Skip to content