Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. Storczyków/Syrokomli

Działka zlokalizowana jest w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w rejonie ul. Syrokomli i Storczyków. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działka ma kształt prostokąta. Teren porośnięty trawą, krzewami oraz samosiejkami drzew. Na dzień oględzin działka nie wykazywała cech podmokłości. Nieruchomość położona w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działka posiada dostęp do dróg nieurządzonych (drogi wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu.

 

  • Działka nr 141 o pow. 1630 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 24 marca 2021 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 o godz. 10:30.

Wpłaty wadium, które upoważnia do udziału w przetargu należy dokonać do 17 marca 2021 r.

Zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 15MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej z dalszej odległości.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na granicy zasięgu deformacji nieciągłych oraz płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Skip to content