Skip to content

Działka mieszkaniowo-usługowa – ul. Wandy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Działka ma kształt regularny, zezwalający na ograniczone zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. We fragmencie wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Ponad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny niezabudowane

  • Działka nr 65/2 o pow. 668 m² w obr. geod. 265 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 05MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, 10D1/2 – tereny ulic dojazdowych (w niewielkim fragmencie).

Obowiązuje mpzp „Kołłątaja – Zachód” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Skip to content