Skip to content

Działka mieszkaniowo-usługowa – ul. Kołłątaja

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Dostęp do działki z ul. Kołłątaja, za pośrednictwem gruntowej drogi wewnętrznej.

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

  • działka gminna 2318 w obr. geodezyjnym 200 m. Jaworzna o powierzchni 1992 m² 
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 52/1 obr. geod. 264 m. Jaworzna).

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 
27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 01MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Obowiązuje mpzp „Kołłątaja – wschód” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna

Skip to content