Skip to content

Działka mieszkaniowo-usługowa – ul. Podgórska

Działka zlokalizowana w Jaworznie, po południowej stronie ul. Podgórskiej. Działka stanowi teren o kształcie nieregularnym, niezabudowany, porośnięty roślinnością niską. W pobliżu zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane i niezagospodarowane.

Działka mieszkaniowo-usługowa - ul. Podgórska
  • działka nr 1833/3 o pow. 1370 m ² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 6MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności – około 904 m².
  • 3RP – Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) – około 466 m².

Obowiązuje mpzp „Byczyna” zobacz

W sąsiedztwie obecność sieci elektrycznej i wodociągowej, działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.

Skip to content