Skip to content

Działka mieszkaniowo-usługowa – ul. Podgórska

Działka zlokalizowana w Jaworznie, po południowej stronie ul. Podgórskiej. Działka stanowi teren o kształcie nieregularnym, niezabudowany, porośnięty roślinnością niską. W pobliżu zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, tereny niezabudowane i niezagospodarowane.

  • działka nr 1833/3 o pow. 1331 m ² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 6 października 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.
Wadium wnieść należy w terminie do 29 września 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 6MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności – około 921 m².
  • 3RP – Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) – około 410 m².

Obowiązuje mpzp „Byczyna” zobacz

W sąsiedztwie obecność sieci elektrycznej i wodociągowej, działka posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.

Skip to content