Skip to content

Działka pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Św. Wojciecha w Jaworznie

Teren znajduje się w najbardziej atrakcyjnym pod względem rekreacyjnym i przyrodniczym rejonie Jaworzna, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, który otrzymał główną nagrodę Ministerstwa Środowiska „Geologia 2018”, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii. W najbliższej okolicy położony jest również malowniczy „Park Gródek” z prowadzonym przez Śląski Ogród Botaniczny arboretum oraz zbiornik rekreacyjny Sosina.

Teren jest znakomicie skomunikowany, gdyż leży w sąsiedztwie północnej obwodnicy Jaworzna i w odległości 2,5 km od stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Po ukończeniu modernizacji magistrali kolejowej E30, czas przejazdu z Jaworzna-Szczakowej do Katowic wynosić będzie ok. 20 min., natomiast do Krakowa – ok. 45 min. Obszar, gdzie znajduje się oferowana działka, obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie ekologicznym i nowoczesnym elektrycznym taborem autobusowym.

Działka pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Św. Wojciecha w Jaworznie
  • działka nr 94/6 obręb 100, powierzchnia: 53.327 m²

Własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna do dnia 5 grudnia 2089 r.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 7 lipca 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Zobacz ogłoszenie o przetargu

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • 2U – tereny zabudowy usługowej,
  • ZN – tereny zieleni nieurządzonej:
  • KDO – tereny obsługi podróżnych.

Obowiązuje mpzp „Sodowa Góra” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa. 

Skip to content