Skip to content

Działka przy ul. Szprotawy na sprzedaż

Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy

2 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.

Oferta obejmuje sprzedaż działki gminnej nr 22/4 o pow. 631 m2 z udziałem 1/6 części działki 22/8 o pow. 376 m 2 w obr. geod. 115 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Działka posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna (projektowane: gazowa, kanalizacyjna). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej – ul. Szprotawy.

Biuro ds. Geologii:nieruchomość znajduje się w pobliżu zapadliska, w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”; inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 95.670,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 14.300,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 26 sierpnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 2 września 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy