Skip to content

Działka zabudowana – ul. Towarowa

Nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna, wśród pojedynczej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innej zabudowy usługowo-handlowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się oświetloną ulicą Towarową, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej, z obustronnym chodnikiem. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami. Działka jest zagospodarowana. Teren działki płaski. Działka w części jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł z ram stalowych wypełnionych prętami stalowymi, wspartych na słupkach stalowych.
Budynki ul. Towarowa 50 i ul. Towarowa 52: wolnostojące, parterowe, niepodpiwniczone. Konstrukcja budynków stalowa. Ściany fundamentowe żelbetowe. Słupy stalowe, wypełnione blachą trapezową, ściany wewnętrzne murowane z pustaków i cegły. Dach – stropodach jednospadowy, konstrukcji stalowej, kryty blachą. Rynny i rury spustowe stalowe. Okna stalowe. Drzwi wejściowe stalowe. Drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. Posadzki betonowe, w części płytki ceramiczne. Tynki wewnętrzne (na ścianach murowanych) cem.-wap. kat. III. Elewacja blacha trapezowa. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna. Rok budowy 1978.

nimble_asset_towarowa-52

Zabudowana działka nr 165/12 o pow. 1114 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, położona przy ul. Towarowej 50-52 w Jaworznie.

Budynek ul. Towarowa 50:
Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2.
Powierzchnia użytkowa: ok. 275 m2.
Kubatura budynku: ok. 1132 m3.

Budynek ul. Towarowa 52:
Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2.
Powierzchnia użytkowa: ok. 280 m2.
Kubatura budynku: ok. 1132 m3.

Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 2U – Teren zabudowy usługowej.

Obowiązuje mpzp „Ławczana” zobacz

W ulicy Towarowej przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanał ciepłowniczy, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Przez działkę przebiegają kolidujące uzbrojenia.

Skip to content