Skip to content

Działki budowlane przy ul. Wysoki Brzeg na sprzedaż

26 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży gminnych działek budowlanych, które zlokalizowane są w Jaworznie w rejonie ul. Wysoki Brzeg.

Działki gminne położone w rejonie ul. Wysoki Brzeg w Jaworznie w obr. geod. 215 m. Jaworzna, oznaczone:
– nr 192 o pow. 1000 m2,
– nr 193 o pow. 1006 m2,
– nr 194 o pow. 985 m2,
objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00041189/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości położone są w Jaworznie, w lokalizacji peryferyjnej, na granicy z Mysłowicami. Najbliższe otoczenie działek stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią wysoką i średnią. W niewielkiej odległości zlokalizowane są tereny strefy przemysłowej. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltobetonowej, oświetlonej i z chodnikami. W niewielkiej odległości znajduje się węzeł komunikacyjny z wjazdem na autostradę A4 i drogę krajową nr 1. Działki stanowią nieruchomości niezabudowane o kształtach umożliwiających ich zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem. Pomiędzy działkami a poziomem ulicy znajduje się skarpa. Działki porośnięte są dosyć gęsto drzewami i krzewami. Uzbrojenie terenów sąsiednich w postaci sieci: telekomunikacyjnej, energetycznej (napowietrznej), wodociągowej, teletechnicznej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
– działka nr 192 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 84 630,00 zł;
– działka nr 193 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 85 138,00 zł;
– działka nr 194 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 83 361,00 zł.

Do cen działek uzyskanych w przetargach, położonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefie 3MN, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała część działki nr 192 (ok. 5,5 m2) położona w strefie 2RZ korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin i miejsce przetargów: 26 maja 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
– dla działki nr 192 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12 700,00 zł;
– dla działki nr 193 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12 800,00 zł;
– dla działki nr 194 w obr. geod. 215 m. Jaworzna: 12 500,00 zł;
wnieść należy w terminie do 19 maja 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (nr rachunku bankowego wskazany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aktualizacja: działka nr 192 obr. 215 została sprzedana.

Skip to content