Skip to content

Działki budowlane ul. Podgórska (mieszkaniowo-usługowe)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie (Bory). Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki położone przy nowopowstałej drodze o nawierzchni asfaltobetonowej. 

  • działka nr 4330 o pow. 757 w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4331 o pow. 692 w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4335 o pow. 507 w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4336 o pow. 505 w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4337 o pow. 557 w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4344 o pow. 602 w obr. geod. 200 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • 5MNU Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Obowiązuje mpzp „Byczyna” zobacz

W działce drogowej znajduje się sieć wodociągowa. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna.

Biuro ds. Geologii:
z uwagi na wychodnie utworów węglanowych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dz. nr nr 4338, 4339); z uwagi na wychodnie utworów węglanowych oraz obszary na krawędziach niecek osiadań górniczych, każda inwestycja winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (dz. nr 4340, 4341, 4342, 4343)

Skip to content