Skip to content

Działki mieszkaniowo-usługowe – ul. Nauczycielska

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone przy ul. Nauczycielskiej w Jaworznie. Działki o kształtach prostokątów i proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomości nie są ogrodzone. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych. Pomiędzy poziomem drogi a poziomem działek występuje różnica rzędnych wysokości. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie.
Działki porośnięte drzewami i krzakami. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej w większości asfaltobetonowej, przy zbywanych działkach – nieurządzonej. W bliskiej okolicy działek zlokalizowana jest stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej.

  • działka nr 361/4 o powierzchni 3766 w obrębie geodezyjnym Byczyna m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MNU05 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności – § 5

Obowiązuje mpzp dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie – Zobacz 

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, i wodociągowa.

Skip to content