Skip to content

Działka inwestycyjna nr 1288 ob. 165 | 0,2 ha

Strefa
Przemysłowa II

Informacje
 • Działka nr 1288 w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 117 w obrębie geod. 153)
 • Powierzchnia: 2 230 m2

ok. 70 x 32 m
117 obr 153 wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (kompleks wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP Terenów Przemysłowych „Zachód” – 9U (przeznaczenie pod zabudowę usługową, składy i magazyny)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp terenów przemysłowych „Zachód”
 • wodociąg ø160 wzdłuż granicy nieruchomości (w ciągu ul. Czesława Miłosza) – wydajność 100 m3/h;
 • kanalizacja sanitarna ø250 – jak wyżej;
 • energia elektryczna – stacja transformatorowa 20/0,4 kV około 100 m od granicy działki;
 • gazociąg ø63 w odległości około 80 m od granicy działki (w ciągu ul. Józefa Bema) – wydajność 200 m3/h;
 • ciepłociąg ø100 o wysokim parametrze w ciągu ul. Lema ok. 150 m od granicy nieruchomości – dostępna rezerwa mocy 2MWt;
 • telekom – wzdłuż ul. Czesława Miłosza.
 • DK79 – 250 m
 • Węzeł S1 – 3,8 km
 • Węzeł A4 – 6 km
 • Przystanek PKM Jaworzno (linie miejskie 314 i 370) – 250 m
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 8 km
 • Lotnisko międzynarodowe: Kraków – 45 km, Katowice – 35 km
 • Port: Port Gliwice – 50 km
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content