Skip to content
POLSKA MARKA
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
POLSKA MARKA
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
POLSKA MARKA
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
POLSKA MARKA
SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH

Izera – samochód z Jaworzna

(dane lokalizacyjne)

W Jaworznie powstanie fabryka polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Decyzja o lokalizacji inwestycji zapadła 15 grudnia 2020 roku. Memorandum w sprawie współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego podpisali: Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Piotr Zaremba – Prezes ElectroMobility Poland, Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Sląskiego, Józef Kubica – Regionalny Dyrektor „Lasów Państwowych” i Prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Produkcja w planowanej jaworznickiej fabryce ma ruszyć w roku 2024.

Projekt

Izera, wytwarzana przez ElectroMobility Poland S.A., ma stanowić polską odpowiedź na nieuchronne odejście od produkcji samochodów o napędzie spalinowym i zastąpienie ich pojazdami elektrycznymi. Powstająca obecnie na rynku nisza, daje szanse na wypromowanie polskiej marki motoryzacyjnej, opartej całkowicie na technologiach elektromobilnych. W prace nad polskim samochodem elektrycznym będzie zaangażowany polski potencjał naukowy – szczególnie instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Produkcja samochodów w fabryce Izery w Jaworznie ma ruszyć w roku 2024. Pierwotnie taśmy produkcyjne opuszczać będzie model o nadwoziu hatchback, a w dalszych etapach wdrożone zostanie kombi oraz SUV. Docelowo poziom produkcji osiągnąć ma poziom 200 tys. egzemplarzy rocznie. Izera ma być przystępnie cenową, atrakcyjną pod względem technologicznym i designerskim, marką.

Teren

Fabryka samochodów elektrycznych Izera stanie w Jaworznie na działce o powierzchni 118 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Nieruchomość usytuowana jest w rozwidleniu ul. Wojska Polskiego i Obrońców Września 1939. Teren ma charakter typowego pogórniczego „brownfield” (zdegradowany teren poprzemysłowy).

Od 1960 aż do 2000 roku prowadzono pod powierzchnią omawianej nieruchomości eksploatację górniczą (w tym płytką systemem upadowych). W rejonie prowadzono również odkrywkowe wydobycie piasku (była piaskownia Jęzor). W centralnym punkcie działki usytuowane było urządzenie podsadzkowe byłej KWK „Jan Kanty”. Natomiast niemal 50 ha zajmowały osadniki wód dołowych wspomnianej kopalni, gdzie zgromadzono blisko 1,5 mln m3 mułu. Obszar od lat 80-tych ubiegłego wieku podlegał licznym zabiegom rekultywacyjnym, których nigdy jednak nie zakończono sukcesem.

Teren inwestycyjny graniczy bezpośrednio z ul. Wojska Polskiego oraz czynną przemysłową linią kolejową. Stosunkowo niewielka odległość od węzła Jęzor (S1/DK79) oraz węzła Brzęczkowice (A4/S1), a także połączenie przemysłowej linii kolejowej z magistralą E30, sprawia, iż jest to aktualnie jeden z najlepiej obsługiwanych komunikacyjnie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych w regionie.

Gmina konsekwentnie od lat w dokumentach planistycznych wskazywała omawiany obszar do zagospodarowania w kierunku produkcyjnym i usługowym, zgodnie z jego funkcją od lat 60-tych ubiegłego wieku. Znajdowało to swój wyraz w kolejnych edycjach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna. W roku 2020 Gmina przystąpiła do sporządzenia planu miejscowego, który przywraca możliwość lokowania na tym terenie strategicznych inwestycji o znaczeniu regionalnym.

Inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, ponieważ najbliższe obszary zabudowy mieszkalnej znajdują się w odległości ponad 600 m od działki inwestycyjnej i są oddzielone od niej pasem zieleni izolacyjnej.

Zatrudnienie

Fabryka Izery zatrudniać ma bezpośrednio ponad 3 tys. pracowników o szerokim spektrum specjalności i zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Dodatkowo spodziewane jest 12 tys. miejsc pracy u kooperantów i dostawców. Część firm kooperujących z pewnością dążyć będzie do lokalizacji w pobliżu głównego zakładu (na terenie Jaworzna, Sosnowca i Mysłowic).

Źródło: www.jaworzno.pl

Sejm zdecydował o specustawie. Utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego coraz bliżej

Podczas głosowania w dniu 23 lipca 2021 r., Sejm przyjął specustawę, która da dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty m.in. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Akt prawny dotyczy dwóch miast – Jaworzna i Stalowej Woli. W przypadku naszego miasta to tereny, gdzie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych „Izera”. 

W grudniu minionego roku ogłoszono, że w Jaworznie powstanie fabryka Izery. Od projektu i pomysłu do wykonania droga jednak jest dość długa. W najbliższych miesiącach powinny ruszyć prace nad budową, ale najpierw trzeba odpowiednio przygotować teren, a to – ze względu na rosnący tam las – wymaga odpowiedniej procedury zamiany gruntów, która będzie możliwa dzięki dzisiejszej decyzji Sejmu.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – odpowiedź na wyzwania przyszłości

Coraz bardziej konkretyzuje się wizja utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie wokół przyszłej fabryki samochodów elektrycznych, powstanie prężny park przemysłowy skupiający przedsiębiorstwa z branży automotive oraz innych innowacyjnych i przyszłościowych sektorów gospodarki. JOG w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść nawet 13 tys. nowych miejsc pracy w rozwojowych branżach.

– Przed kilkunastoma miesiącami zaleciłem moim współpracownikom przygotowanie analizy uwarunkowań i założeń do utworzenia w Jaworznie dużego parku przemysłowego, przy którego zagospodarowaniu inwestycyjnym moglibyśmy współpracować z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną. Następnie propozycję wraz z wstępnym opracowaniem przedłożyłem osobiście w Kancelarii Premiera. Okazało się, że nasza oferta doskonale wpisuje się w strategiczne projekty rządowe. Stąd decyzja, by fabryka Izery powstała właśnie w Jaworznie, a wokół niej cały park przemysłowy związany z branżą motoryzacyjną – mówi prezydent Paweł Silbert.

Planowany Jaworznicki Obszar Gospodarczy obejmie powierzchnię ok. 300 ha (a uwzględniając Strefę Przemysłową I i II łącznie 350 ha), głównie poprzemysłowych terenów w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1. Niegdyś prowadzono tu wydobycie piasku podsadzkowego, wydobycie węgla z płytkich pokładów (systemem upadowych), zlokalizowano instalację do wytwarzania podsadzki hydraulicznej oraz osadniki kopalni.
Według przedstawicieli KSSE, teren ma potencjał rozwojowy porównywalny z podstrefą gliwicką. Jego pełne zagospodarowanie (w znaczeniu zabudowy przez inwestorów) zajmie około 10 lat. Szacowane przyszłe miejsca pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach sięgną liczby ok. 13 tys.

Fabryka Izery ma powstać na poprzemysłowych terenach inwestycyjnych w okolicy ulicy Wojska Polskiego. – Teren przeznaczony pod budowę fabryki Izery ma powierzchnię ok. 118 ha, z czego około 70 proc. stanowią zadrzewienia i zakrzaczenia. W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem – wyjaśnia Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu spółki ElectroMobility Poland. Problemem w ostatnich miesiącach okazał się brak zgody Lasów Państwowych na wycinkę drzew w tym rejonie. Dopiero w kwietniu Ministerstwo Klimatu dało zielone światło całej inwestycji na tym obszarze. Dziś Sejm wyraził zgodę na zamianę gruntów Lasów Państwowych na inne grunty Skarbu Państwa. Ustawa pozwoli w łatwy sposób na dostosowanie terenów pod inwestycje na obszarze przeznaczonym na fabrykę.

Tereny przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie – obszar planowanego JOG

We wcześniejszych publikacjach informowano o planach Urzędu Miasta, KSSE i Rządu RP o utworzeniu dużego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego o powierzchni ok. 350 hektarów. Obszar ten obejmuje zarówno działki Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, działki Skarbu Państwa oraz tereny gminne. W załączniku do ustawy znalazły się działki w zarządzie Lasów Państwowych o powierzchni ponad 260 ha. To tereny, które mają być przedmiotem zamiany na lasy gminne. Jak przekazywał prezydent Jaworzna na ostatnich sesjach Rady Miejskiej, jaworzniccy urzędnicy znaleźli do zamiany odpowiedni powierzchniowo obszar dobrej jakości lasów we władaniu gminy. Dzięki tej zamianie w Jaworznie ma szansę powstać duży obszar gospodarczy, na którym, na 120 hektarach zlokalizowana ma być fabryka IZERY, a na pozostałych infrastruktura, uzbrojenie i kolejne firmy, w tym kooperanci. Coraz częściej słyszy się również o innych światowych inwestorach zainteresowanych lokalizacją swoich przedsiębiorstw w Jaworznie.

Właściwe tło i podstawę dla budowania przemysłu nowoczesnych technologii wyznaczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w najbliższym czasie, po etapie projektowania trafi do uchwalenia przez Radę Miejską. Zajmujemy się strategicznymi sprawami z punktu widzenia miasta, regionu i kraju. Planujemy utworzyć obszar inwestycyjny o powierzchni 300 ha, a gdy do tego dołączymy pobliskie istniejące strefy przemysłowe, jesteśmy w stanie utworzyć spójny obszar gospodarczy o pow. 350 ha, o który zdecydowanie warto zawalczyć, ściągać inwestorów i efektywnie rozbudowywać.
Nie zwalniamy również tempa, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, którzy mogą zagospodarować już istniejące działki inwestycyjne – mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta Jaworzna.

Na byłych terenach przemysłowych w sąsiedztwie elektrowni, obecnie porośniętych uszkodzonym drzewostanem i krzakami, mogą wkrótce wyrosnąć nowe zakłady pracy, które będą prawdziwą szansą dla miasta i regionu – w obliczu nieuchronnej transformacji energetycznej i węglowej.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna:
To niezwykle ważna decyzja, ponieważ będzie podstawą dla lokalizowania w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym nowych przedsiębiorstw – jakże ważnych w kontekście przyszłych zmian gospodarczych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w nieodległej przyszłości nastąpią bardzo duże zmiany w gospodarce na terenie naszego miasta, w regionie i kraju, w związku z przyjętą polityką klimatyczną. Dotknie to górnictwa, energetyki, a to przecież one są teraz filarami gospodarki i przemysłu w mieście. To że zaczęliśmy kilka lat temu starania o przywrócenie byłych terenów poprzemysłowych przy Wojska Polskiego, zaczyna procentować w ogromnym stopniu. Będziemy mocno wspominać ten moment, kiedy Rada Miejska w ubiegłym roku zdecydowała w Studium (a wkrótce także i w przygotowanym planie) o przeznaczeniu gospodarczym tego terenu. Bardzo prawdopodobne, że wyprzedziliśmy możliwe skutki tego, co się wydarzy w energetyce i górnictwie.

Trzymamy się ustaleń i zapisów, które wynikają z podpisanego w ubiegłym roku memorandum. Codziennie, od długiego czasu wkładamy mnóstwo wysiłku żeby to przedsięwzięcie było możliwe. Jestem w stałym kontakcie z Ministrem Klimatu i Środowiska, Prezesami Electromobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych, władzami województwa. Pracujemy wspólnie, szukamy rozwiązań, kawałek po kawałku rozbijamy przeszkody i pokonujemy problemy. Szczególnie dziękuję za zaangażowanie Poseł Ewie Malik, która przedstawiała projekty ustaw i uzasadniała powołanie dużego obszaru gospodarczego w Jaworznie. Jestem wdzięczny także wszystkim posłom, że zagłosowali za ustawą, dając szansę na gospodarczą przyszłość Jaworzna i regionu. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Senacie. Pracując nad tym tak intensywnie dzisiaj, robimy to po to, by ludzie za 10-15 lat mieli dalej sensowną i dobrze płatną pracę. To żmudne działanie obliczone na lepszą przyszłość dla Jaworzna i całego regionu, a nie na poklask i chwilowe happeningi polityków.

Ważne jest to, że ten wyznaczony przez nas obszar jest tak duży i nie ogranicza się tylko do 120 hektarów pod budowę fabryki IZERY, co daje szansę na budowanie spójnego inwestycyjnie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W przyjętym przez nas studium pojawiają się kolejne zasoby i kto wie, czy za niedługo przy takim zainteresowaniu ze strony inwestorów nie będziemy uruchamiać kolejnych terenów. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak jak w Gliwicach czy w Tychach – za grupą inwestorów pójdą kolejni i będziemy tych obszarów potrzebowali dużo więcej. Widzimy jaki skok dzięki strefom przemysłowym i inwestycjom w gospodarkę, wykonały miasta takie jak Tychy czy Gliwice. Deklaruję, że zrobimy wszystko, by strefa gospodarcza w Jaworznie mogła powstać, by w obliczu potężnych wyzwań transformacyjnych zachować bezpieczny, przyszłościowy i proinwestycyjny kurs.

Źródło: https://electromobilitypoland.pl

Umowa inwestycyjna otwiera nowy rozdział prac nad Izerą

29 lipca 2021 r. została podpisana umowa inwestycyjna między Skarbem Państwa oraz ElectroMobility Poland, na mocy której państwo obejmie nowe akcje spółki o wartości 250 milionów złotych. Podpisanie umowy i dokapitalizowanie EMP umożliwia realizację kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycznych. Dotychczasowi udziałowcy spółki pozostają w mniejszościowym akcjonariacie.

Nowe akcje wyemitowane zostaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Ich zakup zostanie w całości pokryty wkładem pieniężnym ze środków pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji. Środki te przeznaczone będą, między innymi na rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej, kontynuowanie prac inżynieryjnych, działania przygotowawcze związane z budową fabryki w Jaworznie.

– Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność – mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. Zaznacza, że budowa polskiej marki samochodów elektrycznych wkracza w nowy, bardzo ważny okres. – Ostatnie miesiące były dla nas czasem wytężonej pracy projektowej m.in. w zakresie budowy łańcucha dostaw dla Izery, rozwoju produktu czy planowania zakładu produkcyjnego. Teraz otwieramy nowy rozdział naszego przedsięwzięcia. Środki, które pozyskamy w ramach umowy inwestycyjnej pozwolą na realizację absolutnie kluczowych celów projektowych tj. finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami czy rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy  – podkreśla szef EMP.

Piotr Zaremba dodaje, że do końca 2020 roku na prace projektowe Spółka wydatkowała ponad 53 miliony złotych. – Etap przygotowawczy, który obejmuje umowa inwestycyjna zaplanowany jest na 8 miesięcy. Wysokość przeznaczonych na ten etap środków oddaje zakres i skalę wyzwań jakie przed nami stają oraz dynamikę prac, które muszą zostać wykonane w najbliższym czasie – podkreśla.

Szef EMP zwraca również uwagę, że zaangażowanie państwa na obecnym etapie projektu jest kluczowe dla jego ostatecznego sukcesu. – Izera to przedsięwzięcie mające solidne podstawy biznesowe i technologiczne, realizowane w oparciu o zweryfikowany przez zewnętrznych partnerów biznesplan oraz strategię rynkową. Podpisana właśnie umowa inwestycyjna umożliwia realizację kolejnego etapu projektu. Jego ukończenie w ramach zatwierdzonego harmonogramu, będzie umożliwiało kolejną rundę finansowania – mówi Piotr Zaremba.

Podpisanie umowy inwestycyjnej jest pierwszym z formalnych kroków, które umożliwią realizację kolejnych etapów projektu. Wpłata środków z Funduszu Reprywatyzacji na konto Spółki nastąpi po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym podwyższenie kapitału zakładowego oraz niezbędnych zmianach w KRS. Dotychczasowi udziałowcy EMP – Enea, Tauron, Energa oraz PGE – pozostaną udziałowcami Spółki zachowując dotychczasowe pakiety akcji.

 

List otwarty do Pana Donalda Tuska i stowarzyszeń obrońców przyrody.

Szanowni Państwo – piszę do Was z wielkim bólem, gdyż zewsząd słyszę Wasze wypowiedzi i wystąpienia w sprawie spec-ustawy nazywanej #LexIzera. Dlaczego z bólem? Bo reprezentuję samorząd, który jak mało który przejmuje się nadchodzącą, a może nawet już trwającą katastrofą klimatyczną, a Wy – zupełnie bez podstaw – powtarzacie, że chcemy wyciąć w Jaworznie cenny las. To nieprawda.

Nie byliście na miejscu, nie widzieliście, a powtarzacie coś co jest kłamstwem – teren w Jaworznie przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów, to teren poprzemysłowy. Napiszę dobitniej – to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dlatego, że została usypana w wyrobiskach innej kopalni – kopalni piasku. Teren jest pocięty liniami kolejowymi, liniami wysokiego napięcia i ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie ulicy kompleksu trzech węglowych elektrowni. Nie znajdziecie przyrodnika, który znajdzie na tych dwustu kilkudziesięciu hektarach nawet metra kwadratowego naturalnego siedliska – tam spoczywa osiem milionów ton pogórniczych odpadów. Nawet ciek, który płynie jego skrajem, wypływa z rur i pomp nieistniejącej już kopalni. Dlatego jego woda ma taki ceglasty kolor. To jedyna woda jaka tam jest. Nie ma tam nawet wód gruntowych, bo płytkie korytarze sztolni kopalnianych skutecznie go zdrenowały.

Kiedy dwadzieścia lat temu poznawałem zakamarki Jaworzna i jego potencjały zwiedzając na rowerze każde z osiedli – zanim zostałem prezydentem miasta – tereny, które obejmuje ustawa czekająca na podpis Prezydenta RP była jałową, rozpaloną w letnim gorącu pustynią, gdzie w mieszaninę skały płonej i szarego błota powtykano kilkucentymetrowe gałązki sosny. To zalesianie nie mogło się udać i w sporej części się nie udało. Drzewostan jest niskiej jakości i tak go postrzegają również leśnicy. Ale formalnie – podkreślam: wyłącznie formalnie – ten teren jest gruntem leśnym.

Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli badała jak samorządy zajmują się ochroną przyrody na swoim terenie. I napisała zupełnie wyjątkowy raport krytykując prawie wszystkich i stawiając Jaworzno za wzór, jak samorząd powinien podchodzić do ochrony przyrody. Setki hektarów terenów poprzemysłowych zamieniliśmy w parki. Tysiące hektarów objęliśmy ochroną krajobrazową. Chronimy murawy kserotermiczne wprowadzając tam wypas owiec, a największy program ratowania chomika europejskiego w kraju realizowany jest w naszym mieście. Chronimy miejskie drzewa przed wycinką i nieustannie sadzimy nowe. Podejrzewacie, że tak podchodząc do przyrody pozwolilibyśmy zniszczyć jakiś cenny las?
Nie przyszło nam do głowy nawet, żeby przeznaczyć pod inwestycję grunty rolne, a mamy odpowiednią ich ilość. Dlaczego? Bo dziś rolnictwo jest nam potrzebne, a kiedyś to może być dobry grunt pod posadzenie lasu. Naturalny grunt, może nie najżyźniejszy – kamienisty, ale pełen biologicznego życia. Nie tak jak pokopalniana hałda, którą przeznaczyliśmy pod budowę samochodów elektrycznych.

#Gospodarka Jaworzna oparta jest na węglu i produkowaniu z tego węgla energii elektrycznej. Panie Donaldzie Tusk – doskonale Pan o tym wie. Wiele miesięcy pracował Pan w jaworznickiej elektrowni fizycznie malując kominy. W Jaworznie wiemy, że czas węgla nieuchronnie dobiega końca. Nie mamy złudzeń, że za kilkanaście, a może już za kilka lat stracimy ekonomiczny fundament miasta. Godzimy się z tym. Nie jesteśmy klimatycznymi egoistami. Bardzo wobec tego Pana proszę, żeby nie głosił Pan publicznie czegoś, co jest kłamstwem. Nie podejrzewam Pana o złą wolę – najprawdopodobniej ktoś Panu źle przekazał, że w Jaworznie chcemy zniszczyć las. Powtarzam – to jest hałda, teren poprzemysłowy, brownfield.

Zupełnie niedawno, jako premier Rzeczypospolitej, uczestniczył Pan w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego w kompleksie naszych elektrowni. Ten blok to praca dla nielicznej grupy ludzi. Budowa pochłonęła kilkadziesiąt hektarów lasu i nikt tego wówczas nie kwestionował. I słusznie, bo to była ważna dla miasta i regionu inwestycja. Dziś staramy się o nowe miejsca pracy w Jaworznie dla kilkunastu tysięcy ludzi z regionu. Chcemy uniknąć drastycznego bezrobocia, jakie dotknęło nas w latach 90. Teren w Jaworznie, to jeden z nielicznych w kraju, który bez większej szkody środowiskowej da nam nowe szanse na sensowne miejsca pracy.
Podobnie piszę do wszystkich stowarzyszeń obrońców przyrody – zapraszam Was do Jaworzna – przyjedźcie i zobaczcie na własne oczy tę hałdę w wyrobisku kopalni piasku, te osadniki mułów węglowych, na których ma stanąć fabryka Izery. Jesteście wprowadzani w błąd i głosicie nieprawdę. Ktoś wam kiedyś będzie czynił z tego wyrzuty, że w przypadku mojego miasta posługiwaliście się kłamstwem. A po prostu nie wiedzieliście jak jest.

Opublikowano na profilu Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna na Facebooku w dniu 18 sierpnia 2021 r.

24.02.2022 r.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący nieruchomości na terenie Jaworzna. Tereny Skarbu Państwa będą mogły zostać zamienione na nieruchomości stanowiące własność Gminy.

 

Na zdjęciu obok od lewej: Marcin Koziarz – Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej, Agnieszka Zemuła-Czarnik – Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta, Monika Bryl – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna. 

 

4 marca 2022 r. 
źródło: www.um.jaworzno.pl

W środę, 23 lutego 2022 r. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna. Już tydzień później (4 marca) Rada Miejska w Jaworznie na sesji nadzwyczajnej przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”. Pozytywna opinia komisji sejmowej oraz uchwalenie planu miejscowego stanowi milowy krok ku powstaniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – nowej strefy przemysłowej, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – po wysłuchaniu argumentacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki oraz Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta – wydała pozytywną opinię dla wniosku wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna.

Wnioskiem objęte są działki wyszczególnione w załączniku do Ustawy z dn. 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych – obszar łącznie 264 ha pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich i drogą ekspresową S1, gdzie planowany jest Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Gmina zaoferowała Lasom Państwowym w zamian 265 ha gminnych kompleksów leśnych głównie w okolicy Ciężkowic, co spotkało się z aprobatą przedstawicieli Lasów Państwowych.

Opinia komisji sejmowej otwiera drogę do rozpoczęcia procedury zamiany gruntów, a w rezultacie do powstania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który w zamyśle ma stać się jedną z największych w regionie stref inwestycyjnych (porównywalnych do strefy gliwickiej i tyskiej), skupionej na branży elektromobilności i nowoczesnych technologii. JOG w przyszłości stanie się kołem zamachowym gospodarki nie tylko Jaworzna, ale również regionu śląskiego w trudnym okresie transformacji energetycznej i wygaszania kopalń. Na podstawie danych z Gliwic, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (która zarządzać będzie procesem inwestycyjnym w JOG), szacuje iż w nowej jaworznickiej strefie przemysłowej zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12.000 osób. To właśnie na terenie JOG planowana jest budowa fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera.

W najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu opinii komisji sejmowej, zwołano sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Jaworznie. W piątek (4 marca) Prezydent Miasta przedłożył radnym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”, który ustala przeznaczenie obszaru JOG na zagospodarowanie produkcyjne i usługowe. Projekt uzyskał wcześniej wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia (m.in. z organami ochrony środowiska). Została również wydana zgoda Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zmianę przeznaczenia obszaru na cele nieleśne.

Rada Miejska, znaczną przewagą głosów „za”, przyjęła plan miejscowy dla tworzonego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dowodzi, iż nasza determinacja i kilka lat wytężonej pracy znalazły uznanie. Potrafiliśmy pozyskać znaczących partnerów dla naszego projektu w postaci Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, i przychylność na szczeblach rządowych. Posłowie zasiadający w komisji docenili przygotowaną przez nas dokumentację i analizy. Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma kluczowe znaczenie dla Jaworzna w dobie procesów transformacyjnych, ponieważ zapewni nowe miejsca pracy w perspektywicznych i rozwijających się branżach. Nasza strefa będzie stanowić nowy impuls rozwojowy dla całego regionu, w którym brakuje już dużych terenów inwestycyjnych – mówi prezydent Paweł Silbert.

 

 

4.08.2022 r.

Gmina podejmuje kolejne kroki związane z rozwojem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W czwartek, 4 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę z Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem i wiceprezes Moniką Bryl, na pozyskanie inwestorów do jaworznickiej strefy, a co za tym idzie powstania w mieście nowych miejsc pracy.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy, to wielkie przedsięwzięcie dla miasta. Wsparcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje miastu szansę na dotarcie do szerokiego grona inwestorów, którzy szukają odpowiedniego miejsca na zlokalizowanie swojego biznesu – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – To szansa na powstanie nowych miejsc pracy i rozwój dla miasta.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zobowiązana będzie do poszukiwania nowych inwestorów i aktywizację terenów w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym. Ponadto będzie odpowiedzialna za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży od strony formalnej.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren poprzemysłowy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Zależy nam na tworzeniu nowych terenów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie, które są niezwykle ważne w kontekście transformacji energetycznej – mówił podczas spotkania Prezes KSSE Janusz Michałek.

„Droga” do JOG-u

Działania Gminy i KSSE są możliwe dzięki sfinalizowanej – 4 lipca 2022 roku, aktem notarialnym zamianie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, na lasy będące własnością Gminy Miasta Jaworzna, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. 2021 poz. 1623). Był to kolejny z etapów budowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Wcześniej, w lutym 2022 r. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek, dotyczący wymiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Miasta Jaworzna, a Rada Miejska w Jaworznie na sesji nadzwyczajnej przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”. Pozytywna opinia komisji sejmowej oraz uchwalenie planu miejscowego stanowiły milowy krok ku powstaniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – nowej strefy przemysłowej, w której zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób.

 

14 października 2022 r.

Z sukcesem rozpoczęliśmy starania o środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu do Jaworzna trafi 100 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na JOG-u. Dzisiaj Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk odebrał z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego promesę na realizację tego zadania.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa miasta o wielkości 325 ha. Pozyskane środki pozwolą na rozpoczęcie pierwszego etapu prac na tym obszarze polegających na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, a także gospodarkę wodami deszczowymi. To działania realizowane na potrzeby stworzenia w tym miejscu obszaru gospodarczego, w którym w przyszłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. pracowników.

Skip to content