Skip to content

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. Chłopickiego

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Chłopickiego w Jaworznie.

Działka posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Chłopickiego.

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. Chłopickiego section
  • działka nr 48 o pow. 665 m² z udz. 1/3 cz. dz. 47 o pow. 352 m² w obr. geod. 298 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

4MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Obowiązuje mpzp „Jeleń” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna.

Skip to content