Skip to content

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. K. Stoleckiego

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1294 m², niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, o kształcie trójkąta. Działka porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych i zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej ul. Stoleckiego.

Teren mieszkaniowo-usługowy - ul. K. Stoleckiego
  • nr 51/7 o pow. 234 m² i 52/5 o pow. 1060 m² w obr. geod. 264 m. Jaworzna.

    Działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
02MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Obowiązuje mpzp „Kołłątaja – wschód” – zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna

Skip to content