Skip to content

Teren mieszkaniowo-usługowy – ul. K. Stoleckiego

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1294 m², niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, o kształcie trójkąta. Działka porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych i zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej ul. Stoleckiego.

  • działka gminna nr 2316 o powierzchni 234 m2 i działka gminna nr 2321 o powierzchni 1060 m2 w obrębie geodezyjnym 200 m. Jaworzna
    (numery działek przed aktualizacją ewidencji: nr 51/7 i 52/5 w obr. geod. 264 m. Jaworzna).

    Działki będą zbywane łącznie.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu:
27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:00.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
02MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Obowiązuje mpzp „Kołłątaja – wschód” – zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna

Skip to content