Skip to content

Teren mieszkaniowy – rejon ul. Storczyków i Syrokomli (II)

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w rejonie ul. Syrokomli i Storczyków. Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działki mają kształty prostokątów. Teren porośnięty trawą, na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości.

Nieruchomości położone w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej nieurządzonej (wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) poprzez działkę drogową oznaczoną nr 137 w obr. 111 m. Jaworzna, zbywaną w udziałach. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu.

Przedmiotowe działki zlokalizowane są na granicy zasięgu deformacji nieciągłych oraz płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

– nr 134 o pow. 690 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

– nr 135 o pow. 687 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

– nr 136 o pow. 656 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

– nr 138 o pow. 958 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

– nr 139 o pow. 953 m2 wraz z udziałem 1/7 cz. dz. nr 137 o pow. 551 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej z dalszej odległości.