Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. Bratków

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Bratków w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do kwadratów; powierzchnia działek lekko pofałdowana. Działki porośnięte trawą i nielicznymi drzewami. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. W dalszej odległości pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Dojazd do działek od strony ulicy Bratków o nawierzchni asfaltowej przez wydzieloną drogę wewnętrzną, gruntową nieutwardzoną. Przez północno-zachodnie narożniki działek nr 4556 i 4557 przebiega linia elektroenergetyczna z pasami technologicznymi.

Działka mieszkaniowa – ul. Bratków
  • działki gminna nr 4557 o pow. 900 m² w obr. geod. Byczyna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 2 września 2020 r. godz. 10:45 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Wadium wnieść należy w terminie do 26 sierpnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MN20 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów: skomunikowanie działek z drogą publiczną wymaga wykonania zjazdu oraz utwardzenia drogi na działce wydzielonej pod obsługę komunikacyjną. MZDiM nie planuje wykonania żadnych prac drogowych w tym rejonie.

Przetarg już 2 września 2020 r. – Skontaktuj się z nami!