Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. Chrzanowska

Przedmiotowa działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, o kształcie regularnym, zezwalającym na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość porośnięta trawą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka znajduje się na obszarze płytko zalegających wód gruntowych, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. W północnej granicy działki zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny, a ponad działką (w północnej granicy) przebiega linia niskiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. W zachodniej granicy znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (bez chodników). Komunikacja miejska autobusowa – przystanki w średniej odległości (ponad 500 m w linii prostej).

  • działka nr 25/2 o pow. 1210 m² w obr. geod. 299 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 30 czerwca 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

Wadium, które warunkuje udział w przetargu należy wpłacić do 23 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Obowiązuje mpzp „Byczyna” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej. 

Informacja Biura ds. Geologii: działka nr 25/2 w obr. 299 zlokalizowana jest na morfologicznie zaznaczających się krawędziach niecek osiadań. W podłożu tych obszarów występują naprężenia rozciągające, które powodują zmianę morfologii stoku. Rozciąganiu podłoża towarzyszy zmiana kąta nachylenia stoku oraz jego względnej wysokości co może spowodować powstawanie skarp i szczelin oraz przechylanie budynków i budowli.

Skip to content