Skip to content

Działki budowlane – ul. Kasztanowa

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie osiedla Jeziorki, po północno – wschodniej stronie ul. Kasztanowej w rejonie jej skrzyżowania z ul. Grzybową. Działki stanowią teren o kształtach regularnych, zbliżonych do trapezów, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską i wysoką.

  • działka gminna nr 6515 obręb geodezyjny Byczyna o powierzchni 1036 m2
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 12/3 w obr. geod. 39B m. Jaworzna)
  • działka gminna nr 6516 obręb geodezyjny Byczyna  o powierzchni 1051 m2
    numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 12/4 w obr. geod. 39B m. Jaworzna)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych.

Obowiązuje mpzp Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Koźmin zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi: sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Skip to content