Skip to content

[ARCHIWUM] Działki budowlane – ul. Modrzejewskiej

Nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie w rejonie ulic Modrzejewskiej i Kossaka w dzielnicy pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią wysoką i średnią. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Działki o kształtach prostokąta i porośnięte trawą i drzewami. Teren nieruchomości niezagospodarowany. Nieruchomości nie są ogrodzone. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie. 

 • działka nr 71/15 o pow. 921 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/16 o pow. 962 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/17 o pow. 840 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/18 o pow. 821 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/19 o pow. 970 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/20 o pow. 818 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna (+ 1/3 części działki nr 71/25 o pow. 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna w celu skomunikowania działek z droga publiczną);
 • działka nr 71/21 o pow. 719 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna (+ 1/3 części działki nr 71/25 o pow. 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna w celu skomunikowania działek z droga publiczną);
 • działka nr 71/22 o pow. 1015 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna (+ 1/3 części działki nr 71/25 o pow. 645 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna w celu skomunikowania działek z droga publiczną);
 • działka nr 71/23 o pow. 1000 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna,
 • działka nr 71/24 o pow. 824 m2 w obr. geod. 90 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Termin i miejsce przetargów: 1 lutego 2023 r. od godz. 10:00 sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.bip.jaworzno.pl/a,42703,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • 4MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Obowiązuje mpzp „Pieczyska” zobacz

Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej.

Działki od nr 71/15 do 71/19 oraz nr 71/23 i 71/24 w obr. geod. 90 m. Jaworzna posiadają dostęp do drogi publicznej.
Dojazd do działek nr nr 71/20, 71/21 i 71/22 w obr. geod. 90 m. Jaworzna odbywać
się będzie za pośrednictwem nieurządzonego łącznika na działce nr 71/25 w obr. geod. 90 m. Jaworzna.

Skip to content