Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Polna

Działki zlokalizowana po południowej stronie ul. Polnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Jaworznicką, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięta roślinnością w stanie dzikim. W północno-wschodnim narożniku  przebiega linia sieci wodociągowej.

  • działka nr 39/1 o powierzchni 718m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna
  • działka nr 39/2 o powierzchni 750 m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna
  • działka nr 39/3 o powierzchni 771 m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna
  • działka nr 39/4 o powierzchni 712 m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

21MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Szczakowa – Dobra” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Skip to content