Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Polna

Działka zlokalizowana po południowej stronie ul. Polnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Jaworznicką, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do długiego, wąskiego prostokąta, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością w stanie dzikim. W północno-wschodnim narożniku działki przebiega linia sieci wodociągowej.

Teren mieszkaniowy - ul. Polna
  • działka nr 39 o pow. 2936 m2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

21MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Szczakowa – Dobra” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Skip to content