Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Polna

Działki zlokalizowana po południowej stronie ul. Polnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Jaworznicką, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięta roślinnością w stanie dzikim. W północno-wschodnim narożniku  przebiega linia sieci wodociągowej.

 • działka gminna nr 3017 obręb geodezyjny 90 m. Jaworzna o powierzchni 718 m2
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 39/1 w obr. geod. 82 m. Jaworzna)
 • działka gminna nr 3018 obręb geodezyjny 90 m. Jaworzna o powierzchni 750 m2
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 39/2 w obr. geod. 82 m. Jaworzna)
 • działka gminna nr 3019 obręb geodezyjny 90 m. Jaworzna o powierzchni 771 m2
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 39/3 w obr. geod. 82 m. Jaworzna)
 • działka gminna nr 3020 obręb geodezyjny 90 m. Jaworzna o powierzchni 712 m2
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 39/4 w obr. geod. 82 m. Jaworzna)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargów: 
27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:50.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

21MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Szczakowa – Dobra” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Skip to content