Skip to content

(ARCHIWUM) Teren mieszkaniowy – ul. Rumiankowa

Działki zlokalizowane w obrębie Byczyna miasta Jaworzna, po południowej stronie ul. Rumiankowej. Działki oznaczone numerami 685/7,  685/9, 685/11, 685/12 stanowią tereny o zróżnicowanych kształtach i powierzchni umożliwiającej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Działka nr 685/10 – długa i wąska, o kształcie i cechach geometrycznych wynikających z docelowego jej wykorzystania na dojazd do poszczególnych nieruchomości. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Rumiankowej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych.

  • nr 685/7 o pow. 603 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
  • nr 685/9 o pow. 1067 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
  • nr 685/11 o pow. 770 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
  • nr 685/12 o pow. 650 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna wraz z udziałem 1/5 w działce nr 685/10 o pow. 407 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MN09 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Obowiązuje mpzp dla terenu górniczego Byczyna zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Dostęp z ul. Rumiankowej bezpośrednio przez działkę nr 685/10).

Skip to content