Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Staszica

Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim. Zlokalizowane są w Jaworznie, na terenie dzielnicy Stara Huta, po wschodniej stronie ul. Stanisława Staszica, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową. Powierzchnia i cechy geometryczne działek nr nr 28/21 i 28/23 typowe dla terenów wykorzystywanych na cele komunikacyjne, pozostałe działki o kształtach regularnych i powierzchniach umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem. W sąsiedztwie zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa położona po przeciwnej stronie ul. Staszica oraz lokal gastronomiczny sąsiadujący z przedmiotowym kompleksem, tereny ogrodów działkowych.

  • nr 28/13 obr. 274 o pow. 762 m²;
  • nr 28/14 obr 274 o pow. 779 m²;
  • nr 28/15 o pow. 706 m² wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²;
  • nr 28/16 o pow. 796 m² wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²;
  • nr 28/18 o pow. 816 m² wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/23 o pow. 284 m²;
  • nr 31/19 o pow. 1071 m² wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m²;
  • nr 31/20 o pow. 884 m² wraz z udziałem 1/4 części w działce nr 28/21 o pow. 286 m² .

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 30 czerwca 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Wadium, które warunkuje udział w przetargu należy wpłacić do 23 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • Niewielki fragment działki nr 28/13 – 7KDD1/2 – tereny dróg dojazdowych

Obowiązuje mpzp „Stara Huta” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna i gazowa.

Skip to content