Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Storczyków I

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Storczyków w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Każda z działek posiada kształt zbliżony do prostokąta i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą. Teren działek niezagospodarowany. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane.
W dalszej odległości znajdują się: obiekty usługowo-handlowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej, gruntowej drogi lokalnej.

– działka nr 396 o pow. 903 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna,
– działka nr 397 o pow. 902 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna,
– działka nr 398 o pow. 903 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna,
– działka nr 399 o pow. 900 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna,
– działka nr 400 o pow. 959 m2 w obr. geod. 68 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

– 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa (projektowana:
kanalizacyjna).

Skip to content