Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Syrokomli

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów, pozwalających na optymalne zagospodarowanie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami, stanowią teren płaski, niezagospodarowany. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, poprzez drogę wewnętrzną. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, projektowana kanalizacyjna.

  • działka nr 3232  o powierzchni 1154 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 111/3 w obr. geod. 111)
  • działka nr 3234 o powierzchni 1569 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 111/5 obr. geod. 111)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MN uwzględnienie warunków wynikających z uwarunkowań górniczo-geologiczno-geotechnicznych, położeniem w granicach płytkich zrobów oraz sąsiedztwem zlikwidowanych szybów i szybików, linii uskokowych, terenów podmokłych, związanych z występowaniem skomplikowanych warunków gruntowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy (…).
Teren przedmiotowych działek zlokalizowany jest w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m oraz znajduje się w zasięgu deformacji nieciągłych, co wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Uzbrojenie terenu sąsiedniego stanowi sieć elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Skip to content