Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Szarych Szeregów

Przedmiotowa działka znajduje się w dzielnicy peryferyjnej Ciężkowice miasta Jaworzna w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki betonowej, stanowi teren niezabudowany, o kształcie regularnym oraz proporcjach i powierzchni ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest ogrodzona, w południowej granicy działki i we fragmencie północnej granicy znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie.

 

 

  • Działka nr 4028 o powierzchni 225 m² w obrębie geodezyjnym 15c m. Jaworzna
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 243/1 w obr. geod. 17C m. Jaworzna)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 69MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Ciężkowice” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej.

Skip to content