Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Każda z działek posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działek niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej – ul. Szprotawy

  • działka gminna nr 4025 obręb geodezyjny 122 m. Jaworzna o powierzchni 631 m² z udziałem 1/6 w działce nr 4029 obr. geodezyjny 122 o powierzchni 376 m²
    (numer działki przez aktualizacją ewidencji: nr 22/4 z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m² w obr. geod. 115 m. Jaworzna)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obowiązuje mpzp dla fragmentów Dąbrowy Narodowej zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna (projektowane: gazowa, kanalizacyjna).

Skip to content