Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Każda z działek posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie działek, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działki porośnięte trawą, drzewami i krzewami. Teren działek niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działki posiadają dostęp do nieurządzonej drogi publicznej – ul. Szprotawy

Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy
  • nr 22/4 o pow. 631 m² z udz. 1/6 cz. dz. 22/8 o pow. 376 m² w obr. geod. 115 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 2 września 2020 r. godz. 10:30 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Wadium wnieść należy w terminie do 26 sierpnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna (projektowane: gazowa, kanalizacyjna).

Przetarg już 2 września 2020 r. – Skontaktuj się z nami!