Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Tetmajera

Działki położone na terenie osiedla Bory, po północnej stronie ul. Tetmajera w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi od strony południowej wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, a od strony zachodniej zabudowa przemysłowa. Od strony północnej teren odgrodzony jest wysoką zadrzewioną skarpą. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim, pojedynczymi drzewami. Działka nr 99/11 służy jako droga dojazdowa o nawierzchni nieurządzonej, obsługująca kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę, umożliwiając im dostęp do drogi publicznej. Stanowi pas gruntu biegnący od ul. Tetmajera w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości użytkowej.

Kompleks o łącznej pow. 6.251 m², w tym:

 • nr 4432 o pow. 563 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4433 o pow. 635 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4434 o pow. 644 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4435 o pow. 584 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4436 o pow. 605 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4437 o pow. 726 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4438 o pow. 736 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna
 • nr 4441 o pow. 1.758 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • działka nr 99/11 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1KDW – tereny dróg wewnętrznych, 1MN i 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • działki nr 99/2 – nr 99/5 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • działki nr 99/6 – nr 99/8 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Bory” zobacz

W pasie drogowym ul. Tetmajera zlokalizowane są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Skip to content