Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Wolności

Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie przy ulicy Wolności w dzielnicy pośredniej miasta.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.

Działki nr 178 i nr 179 o kształtach trapezów i proporcjach pozwalających na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych, na nieruchomościach znajdują się pojedyncze drzewa i krzaki wymagające usunięcia. Nieruchomości nie są ogrodzone. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie.

  • działka nr 178 o powierzchni 1029 m2 w obr. geod. 41 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 176 o pow. 578 m2 w obr. geod 41 m. Jaworzna;
  • działka nr 179 o powierzchni 1077 m2 w obr. geod. 41 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 176 o pow. 578 m2 w obr. geod 41 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 46MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Szczakowa – Dobra” zobacz

Działki posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacji.

Skip to content