Skip to content

Współpraca z samorządem gospodarczym

Jaworznicka Izba Gospodarcza

Podstawą współpracy Miasta Jaworzna z Jaworznicką Izbą Gospodarczą jest umowa intencyjna z 2013 r. oraz zawarte 26 kwietnia 2016 roku „Porozumienie o współpracy Gminy Jaworzno z Jaworznicką Izbą Gospodarczą na lata 2016 – 2019”.

W założeniach kolejnego porozumienia, które obowiązuje na lata 2020 – 2024 roku, strony nadal mają zamiar promować potencjał lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz wykorzystywać opinię stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości. Istotnym elementem działań w kolejnych czterech latach ma być również zacieśnianie współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

JIG logo

Celem współpracy jest:
• zapewnienie dobrej i skutecznej formy wzajemnego komunikowania się Izby i Gminy Jaworzno,
• wykorzystywanie opinii Stron porozumienia w procesach decyzyjnych związanych z rozwojem miasta i lokalnej przedsiębiorczości,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku lokalnego przedsiębiorcy w życiu miasta oraz miasta w oczach przedsiębiorców,
• promowanie potencjału miasta i lokalnej przedsiębiorczości na terenie Polski poza jej granicami,
• rozwiązywanie bieżących problemów na styku przedsiębiorca – administracja samorządowa w oparciu o dialog i mediację.

Porozumienie trójstronne

JIG_2019_PrzedsiebiorczeJaworzno

Podczas gali konkursu „Przedsiębiorcze Jaworzno Regionalna Przedsiębiorczość Innowacyjność Śląska”, Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna, Jerzy Zamarlik – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej oraz Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, podpisali trójstronne porozumienie o współpracy na lata 2019-2023.

Celami zawartego porozumienia jest:
• współpraca w zakresie promowania potencjału gospodarczego regionu śląskiego oraz lokalnej przedsiębiorczości w kraju i poza jego granicami,
• wspólne organizowanie zagranicznych misji gospodarczych,
• współpraca w zakresie realizacji projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Śląska.

Skip to content