Skip to content

Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej portalu Invest in Jaworzno, prowadzonej przez Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie – www.invest-in-jaworzno.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.invest-in-jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Telefon: +48 32 61 81 713
Fax: +48 32 61 81 500
E-mail: invest@um.jaworzno.pl
Adres korespondencyjny: Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej

2020-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2020-09 – Dostosowania do standardu WCAG 2.1

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.invest-in-jaworzno.pl spełnia wymagania w 98,84%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7d152981-6585-4e75-bb1d-c9e5af62007d

Strona internetowa www.invest-in-jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość uruchomienia trybu wysokiego kontrastu,
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

  • Zespół redakcyjny serwisu  – Referat Przedsiębiorczości i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie
  • e-mail: invest@um.jaworzno.pl;
  • Telefon: +48 32 61 81 713.

Skip to content