Skip to content
ZAMIESZKAJ w Jaworznie

KOLEJNE PRZETARGI JUŻ WE WRZEŚNIU!

Tuż po wakacjach, 2 września odbędą się ustne przetargi nieograniczone dotyczące sprzedaży gminnych działek zlokalizowanych przy ul. Szprotawy (Dąbrowa Narodowa) oraz przy ul. Bratków (Cezarówka), a 9 września przetarg na kompleks działek przy ul. Brzozowej.

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany inną działką? Kliknij poniżej!

Pełna oferta
Teren mieszkaniowy – ul. Szprotawy

Nieruchomość przy ul. Szprotawy

2 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gminnej zlokalizowanej przy ul. Szprotawy (Dąbrowa Narodowa).

Oferta obejmuje sprzedaż działki gminnej nr 22/4 o pow. 631 m2 z udziałem 1/6 części działki 22/8 o pow. 376 m 2 (stanowiącą drogę dojazdową) w obr. geod. 115 m. Jaworzna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowoprojektowanej i nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane.

Termin i miejsce przetargu:
2 września 2020 r. o godzinie 10:30, sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w terminie do 26 sierpnia na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu o przetargu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/a,37190,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialek-g.html

Działka mieszkaniowa – ul. Bratków

Nieruchomość przy ul. Bratków

2 września 2020 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży gminnej działki zlokalizowanej przy ul. Bratków (Cezarówka). Oferta obejmuje działkę gminną nr 4557 o pow. 900 m2 w obr. geod. Byczyna, zlokalizowaną w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych.

Termin i miejsce przetargu:
2 września 2020 r. o godzinie 10:45, sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 .
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w terminie do 26 sierpnia br. na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu o przetargu.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/a,37226,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Teren mieszkaniowy – ul. Brzozowa

Nieruchomość przy ul. Brzozowej

9 września 2020 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu działek zlokalizowanych przy ul. Brzozowej (Dąbrowa Narodowa). Oferta obejmuje działkę gminną nr 104 0 powierzchni 592 mkw i działkę nr 59/5 o powierzchni 501 mkw w obr. geodezyjnym 114 m. Jaworzna. Nieruchomości położone są w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, w dalszej odległości znajdują się tereny zadrzewione i zakrzewione.

Termin i miejsce przetargu:
9 września 2020 r. o godzinie 11:30, sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 .
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w terminie do 2 września br. na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu o przetargu.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/a,37226,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Tereny mieszkaniowe w Jaworznie