Skip to content
ZAMIESZKAJ w Jaworznie

Poszukujesz działki pod budowę domu?

Zapoznaj się z gminną ofertą działek budowlanych i zamieszkaj w Jaworznie!

 

Pełna oferta

Działka przy ul. Chrzanowskiej

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość gminna nr 25/2 obr. 299 o powierzchni 1210 m2, która zlokalizowana jest przy ul. Chrzanowskiej (Bory).

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe.

Termin i miejsce przetargu: 30 czerwca 2021 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

Wadium, które warunkuje udział w przetargu należy wpłacić do 23 czerwca 2021 r.

Działki przy ul. Staszica

Przedmiotem przetargu będzie 7 działek zlokalizowanych w Jaworznie, na terenie dzielnicy Stara Huta, po wschodniej stronie ul. Stanisława Staszica, w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową.

W sąsiedztwie zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, zabudowa użytkowa położona po przeciwnej stronie ul. Staszica oraz lokal gastronomiczny sąsiadujący z przedmiotowym kompleksem, tereny ogrodów działkowych.

Termin i miejsce przetargów: 30 czerwca 2020 r. od godz. 10:30 sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
Wadium, które warunkuje udział w przetargu należy wpłacić do 23 czerwca 2021 r.

Działka przy ul. Kołłątaja

Działka gminna nr 52/1 o pow. 1992 m² w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

Termin i miejsce przetargu: 7 lipca 20 21 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.
Wadium, które warunkuje udział w przetargu należy wpłacić do 30 czerwca.

 

Tereny mieszkaniowe i działki budowlane w Jaworznie

Skip to content