Skip to content

Działka zabudowana – ul. Górnośląska 1

Nieruchomość obejmująca działkę o kształcie trapezu, zabudowaną wolnostojącym piętrowym budynkiem usługowo-biurowym. Teren działki płaski. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny zieleni parkowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ul. Górnośląskiej i Jaworznickiej.
Opis budynku: Budynek składający się z dwóch połączonych części, stanowiących jedną całość gospodarczą. Budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana. Ściany fundamentowe kamienno-ceglane. Ściany konstrukcyjne ceglane. Stropy: płytowo-żebrowe, prefabrykowane płyty betonowe. Stropodach betonowy, pokryty papą. Schody: betonowe, pokryte masą lastriko. Obróbki blacharskie stalowe, rynny i rury spustowe stalowe. Okna – PCV. Drzwi wejściowe drewniane. Drzwi wewnętrzne typowe płycinowe oraz PCV. Posadzki betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi, częściowo panele, częściowo wykładziny PCV. Tynki wewnętrzne cem-wap. Kat. III Elewacja otynkowana tynkiem zwykłym. Instalacje wewnętrzne: instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralne z kotłowi węglowej lokalnej.

Zabudowana działka gminna nr 149/14 o powierzchni 2771 m² w obr. geod. 81 m. Jaworzna, położona przy ul. Górnośląskiej 1 w Jaworznie.

Budynek: Powierzchnia zabudowy wg książki obiektu budowlanego: 840,70 m2.
Powierzchnia użytkowa wg książki obiektu budowlanego: 1.184,60 m2.
Kubatura wg książki obiektu budowlanego: 7.627 m3.
Szacowany rok budowy to lata 60 XX wieku. Stan techniczny obiektu – zadawalający. W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest remont bieżący.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 2U – Teren usług (pow. ok. 1700 m²);
  • 1ZP – tereny zieleni parkowej (pow. ok. 1071 m²).

Obowiązuje mpzp „Góra Piasku” zobacz

W ulicy Górnośląskiej i Jaworznickiej przebiegają sieci: sieć energetyczna napowietrzna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa.

Skip to content