Skip to content

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ksse - podpisanie

Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. została zainaugurowana Umową o Współpracy nr SG-PZ.7324.3.2019 podpisaną 3 lipca 2019 przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta z Prezesem Zarządu KSSE Januszem Michałkiem oraz Wiceprezesem Zarządu KSSE Mateuszem Rykałą.

Podstawę prawną zawarcia Umowy o Współpracy między Gminą Miasta Jaworzna i KSSE S.A. stanowi ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o zasadach wspierania nowych inwestycji (Dz. U. Poz. 1162) oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisanie ich zarządzającym (Dz. U. 2018 poz. 1698). Na mocy rozporządzenia, zadania określone w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji na obszarze obejmującym teren Miasta Jaworzna wykonuje zarządzający Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zasadniczym celem umowy o współpracy jest aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych Gminy Miasta Jaworzna. Integralną część umowy stanowi załącznik z listą działek inwestycyjnych, które zostały włączone do oferty inwestycyjnej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Umowa została podpisana na czas określony na okres 5 lat, z datą wygaśnięcia dn. 30 czerwca 2024 roku.

Informacji o ofercie nieruchomości inwestycyjnych w Jaworznie objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną udziela:

Bartłomiej Leszczyński
tel. kom.(+48) 606 619 337
e-mail: b_leszczynski@ksse.com.pl

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska
ul. Żytnia 8, 41-205 Sosnowiec

Zobacz ofertę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
http://www.ksse.com.pl/o-ksse-1

KSSE - logo

Rozwiń swój biznes z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Pobierz specjalny przewodnik dla Inwestora MŚP: Przewodnik

Skip to content