Skip to content

Działka budowlana – ul. Pszeniczna (II)

Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do czworokąta, porośnięta roślinnością średnią i wysoką. Pomiędzy poziomem działki a drogą występuje różnica terenu. W południowej części działki występuje obniżenie terenu. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. W ulicy Pszenicznej przebiega napowietrzna linia teletechniczna. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa, a w dalekiej odległości znajdują się tereny leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe. Sieci uzbrojenie technicznego zlokalizowane w dalszej odległości. Działka położona przy drodze o nawierzchni nieurządzonej.

  • działka gminna nr 4086/17 o pow. 2140 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MNU10 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej intensywności

Sieci uzbrojenie technicznego zlokalizowane w dalszej odległości. Działka położona przy drodze o nawierzchni nieurządzonej

Skip to content