Skip to content

Działka budowlana – ul. Olszewskiego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jaworznie. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W bliskiej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni żwirowej. Działka ma kształt nieregularny, jednakże pozwalający na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi, nie przedstawiającymi wartości drzewami i krzakami. Przez działkę przebiega sieć gazowa.

  • działka gminna nr 4665 obręb geodezyjny 1026 m. Jaworzna o powierzchni 1442 m2
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 177 w obr. geod. 276 m. Jaworzna).

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Obowiązuje mpzp „Piłsudski” zobacz

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej,  sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej (w ulicy Olszewskiego).

Informacja Geologa Powiatowego: działka zlokalizowana jest w granicach obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m ZG Sobieski w rejonie występowania licznych szybów i szybików. Obszar należy zaliczyć do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych. W przypadku posadowienia obiektów budowlanych na przedmiotowej nieruchomości wymagane jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Skip to content