Skip to content

Działki budowlane – ul. 700-lecia

Kompleks działek generalnie płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi drzewami iglastymi
oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią.
W granicach północno-zachodnich działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia zasilająca latarnie oświetlenia ulicznego. Na działkach nr 4615 i nr 4624 zlokalizowane są przyłącza wody do nieruchomości prywatnych nr 3833/374 i nr 3833/404. Przez działki o numerach 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4624, 4625, 4626 przebiega czynna linia kablowa 20 kV typu HAKnFTA 3×240 mm2 wybudowana w 1978 roku relacji Błonie – Piekarnia Jeleń, stanowi ona niezbędny element układu zasilania dzielnicy Jeleń. Linia ta znajduje się na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna. Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.

  • działka gminna nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
  • działka gminna nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

27MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
15KDD- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Obowiązuje mpzp „Jeleń” zobacz

Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej- sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.
Zgodnie z opinią Geologa Powiatowego, działki zlokalizowane są w terenach powodziowych rzeki Przemszy. W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Skip to content