Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. 700-lecia

Kompleks działek generalnie płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi drzewami iglastymi
oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią.
W granicach północno-zachodnich działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia zasilająca latarnie oświetlenia ulicznego. Na działkach nr 4615 i nr 4624 zlokalizowane są przyłącza wody do nieruchomości prywatnych nr 3833/374 i nr 3833/404. W granicy działki nr 4629 znajduje się gazociąg niskoprężny 50 mm. Na działce nr 4625 zlokalizowany jest punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie prawnej. Na działkach nr 4627, 4628, 4629 znajduje się kanalizacja deszczowa. Przez działki o numerach 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4624, 4625, 4626 przebiega czynna linia kablowa 20 kV typu HAKnFTA 3×240 mm2 wybudowana w 1978 roku relacji Błonie – Piekarnia Jeleń,
stanowi ona niezbędny element układu zasilania dzielnicy Jeleń. Linia ta znajduje się na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna. Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia, do działki nr 4629 możliwy jest dojazd również od ul. Drabowe Bagno. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.

  • działka gminna nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
  • działka gminna nr 4621 o pow. 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
  • działka gminna nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
  • działka gminna nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tych nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

27MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
15KDD- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Obowiązuje mpzp „Jeleń” zobacz

Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej- sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia, do działki nr 4629 możliwy jest dojazd również od ul. Drabowe Bagno. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.
Zgodnie z opinią Geologa Powiatowego, działki zlokalizowane są w terenach powodziowych rzeki Przemszy. W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Skip to content