Skip to content

Działki budowlane – ul. Kolonijna

Działki zlokalizowane są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa, po północno-zachodniej stronie środkowego odcinka ul. Kolonijnej. Działki stanowią tereny o kształtach regularnych, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim. Lokalizacja w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej.

 • działka nr 1781 o powierzchni 892 m² w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna,
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: 106/23 obr. geod. 155 m. Jaworzna)
 • działka nr 1782 o powierzchni 940 m² w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: 106/24 obr. geod. 155 m. Jaworzna)
 • działka nr 1783 o powierzchni 1658 m² w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: 106/25 obr. geod. 155 m. Jaworzna)

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • działki nr 1781 i 1782 obr. 165:
  • 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 • działka nr 1783 obr. 165 (odpowiednio w częściach jak na wyrysie z planu):
  • 17U – zabudowa usługowa, 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obowiązuje mpzp „Łubowiec” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Skip to content