Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Kolonijna

Działki zlokalizowane są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa, po północno-zachodniej stronie środkowego odcinka ul. Kolonijnej. Działki stanowią tereny o kształtach regularnych, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim. Lokalizacja w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej.

Teren mieszkaniowy – ul. Kolonijna
  • działka nr 106/23 o pow. 892 m² w obr. geod. 155 m. Jaworzna,
  • działka nr 106/24 o pow. 940 m² w obr. geod. 155 m. Jaworzna,
  • działka nr 106/25 o pow. 1658 m ² w obr. geod. 155 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • działki nr 106/23 i 106/24 obr. 155:
    • 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
  • działka nr 106/25 obr. 155 (odpowiednio w częściach jak na wyrysie z planu):
    • 17U – zabudowa usługowa, 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obowiązuje mpzp „Łubowiec” zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Skip to content