Skip to content

Teren mieszkaniowy ul. Pszeniczna

Niezabudowane działki gruntu, zlokalizowane w rejonie ul. Pszenicznej w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.
Działka nr 533/1 o kształcie nieregularnym i proporcjach ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Działka nieogrodzona. Na fragmencie zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej nr 4385/1, a w rejonie wschodniej granicy znajdują się budynki działki nr 4086/1. Teren działki lekko pofałdowany, niezagospodarowany. Przez działkę z północy na południe przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej na słupach.
Działka nr 530/1 o kształcie regularnym i proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega rów. Działka nie jest ogrodzona. Teren działki lekko pofałdowany, niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie.
Działki położone przy ul. Pszenicznej, która w części jest drogą gruntową, nieurządzoną.

  • działka gminna nr 533/1 obr. Byczyna o powierzchni 3399 m²;
  • działka gminna nr 530/1 obr. Byczyna o powierzchni 1105 m².

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MNU10 – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności,
  • KDD09 – Drogi publiczne w klasie: dojazdowa – niewielkie fragmenty.

Obowiązuje mpzp dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich działek stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna.

Biuro ds. Geologii: działki zlokalizowane na obszarze o wysokim stanie wód gruntowych i możliwych sezonowych wahaniach lustra wody przekraczających poziom przemarzania gruntu.

Skip to content