Skip to content

Działka budowlana – ul. Pszeniczna

Niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w rejonie ul. Pszenicznej w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.
Działka nr 533/1 o kształcie nieregularnym i proporcjach ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Działka nieogrodzona. Na fragmencie zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej nr 4385/1, a w rejonie wschodniej granicy znajdują się budynki działki nr 4086/1. Teren działki lekko pofałdowany, niezagospodarowany. Przez działkę z północy na południe przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej na słupach.

  • działka gminna nr 533/1 obr. Byczyna o powierzchni 3399 m²

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • MNU10 – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności,
  • KDD09 – Drogi publiczne w klasie: dojazdowa – niewielkie fragmenty.

Obowiązuje mpzp dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie zobacz

Uzbrojenie terenów sąsiednich działek stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna.

Biuro ds. Geologii: działki zlokalizowane na obszarze o wysokim stanie wód gruntowych i możliwych sezonowych wahaniach lustra wody przekraczających poziom przemarzania gruntu.

Skip to content