Skip to content

Działka budowlana – ul. Polna

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w rejonie ul. Polnej w Jaworznie, o kształcie prostokąta. W północnej granicy działki wysoka skarpa. Działka porośnięta trawą i drzewami. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Teren nieruchomości niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi nowoczesna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Działka zlokalizowana jest w rejonie ul. Polnej o nawierzchni asfaltobetonowej.
Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie: w celu uzyskania dojazdu do działki przyszły właściciel musi dysponować częścią działki nr 3014 obr. geod. 90 m. Jaworzna.

działka budowlana na sprzeda
  • Działka gminna nr 3011 obręb geodezyjny 90 m. Jaworzna o powierzchni 509 m²
    (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 37/32 obr. geod. 82 m. Jaworzna).

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33), o godzinie: 10:20.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w terminie do 3 sierpnia br.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 18MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp Szczakowa-Dobra zobacz

Działka nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej.
Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna.

Skip to content