Skip to content

Działka inwestycyjna nr 3833/500 ob. Jeleń | 2,8 ha

Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej

Informacje
 • Działka nr 3833/500 w obrębie Jeleń
 • Powierzchnia: 28 413 m2

ok. 200 x 144 m (kształt trapezoidalny)
GSAG_3833_500 wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (kompleks wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Zobacz ogłoszenie o przetargu

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP „Jeleń Węzeł Autostrady” – 3PU (przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp: „Jeleń Węzeł Autostrady”
 • wodociąg ø160 wzdłuż granicy działki w ciągu ul. Wygoda, wydajność 100 m3/h
 • kanalizacja sanitarna ø315 w granicach działki po jej północnej stronie
 • energia elektryczna – stacja transformatorowa 20/0,4 kV w odległości 120 m od działki
 • gazociąg ø100 wzdłuż granicy działki w ciągu ul. Wygoda
 • telekom – w ciągu ul. Wygoda
 • Węzeł A4 – 500 m
 • Węzeł S1 – 9,5 km
 • DK79 – 3 km
 • Droga Współpracy Regionalnej – 0,5 km
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 11 km
 • Lotnisko: Kraków – 40 km, Katowice – 40 km
 • Port: Port Gliwice – 55 km
 • Przystanek PKM Jaworzno – 100 m
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content