Skip to content

Działka inwestycyjna nr 4034/36 ob. Jeleń | 4,1 ha

Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej

Informacje
 • Działka nr 4034/36 w obrębie Jeleń
 • Powierzchnia: 41 217 m2

ok. 250 x 158 m (kształt trapezoidalny)
GSAG_4034_36 Jeleń wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (kompleks wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP „Jeleń Węzeł Autostrady” – 1PU (przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp: „Jeleń Węzeł Autostrady”
 • wodociąg ø160 wzdłuż ul. Inwestycyjnej, wydajność 100 m3/h
 • kanalizacja sanitarna ø200 wzdłuż ul. Inwestycyjnej
 • energia elektryczna – dwie stacje transformatorowe 20/0,4 kV w odległości do 200 m od działki
 • gazociąg ø100 i ø150 w ciągu ul. Wiosny Ludów i ul. Wygoda
 • telekom – w ciągu ul. Inwestycyjnej
 • Węzeł A4 – 800 m
 • Węzeł S1 – 9,5 km
 • DK79 – 3 km
 • Droga Współpracy Regionalnej – 0,5 km
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 11 km
 • Lotnisko: Kraków – 40 km, Katowice – 40 km
 • Port: Port Gliwice – 55 km
 • Przystanek PKM Jaworzno – 100 m
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content