Skip to content

Działka inwestycyjna nr 3833/507 ob. Jeleń | 1,3 ha

Jaworznicki
Park Przemysłowy

Informacje
 • działka nr: 3833/507 obręb: Jeleń powierzchnia: 13 449 m2

Na załączonej grafice (ok. 112 x 100 m):
3833_507 obr Jeleń wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (działka wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP „Dąb – etap I”
  • 4PU ( przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową) – 8.816 m2
  • 5ZE (teren zieleni o funkcji ekologicznej) – 4.633 m2

   Zapoznaj się z obowiązującym mpzp: „Dąb – etap I”
 • wodociąg ø160 wzdłuż ul. Rozwojowej, wydajność 100 m3/h
 • kanalizacja sanitarna ø300 wzdłuż ul. Rozwojowej,
 • energia elektryczna – Główny Punkt Zasilania GPZ 110/20/6 kV w odległości 50 m od działki
 • gazociąg ø110 na zachodniej części działki, gazociąg ø90 w ciągu ul. Rozwojowej, wydajność po przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej do 700 m3/h
 • telekom – w ciągu ul. Rozwojowej
 • Węzeł A4 – 1.000 m
 • Węzeł S1 – 9 km
 • DK79 – 3,5 km
 • Droga Współpracy Regionalnej – 700 m
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 11 km
 • Lotnisko: Kraków – 40 km, Katowice – 40 km
 • Port: Port Gliwice – 55 km
 • Przystanek PKM Jaworzno – 700 m
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content