Skip to content

Działka inwestycyjna nr 3833/566 ob. Jeleń | 5,9 ha

Jaworznicki
Park Przemysłowy

Informacje
 • działka nr: 3833/566 obręb: Jeleń powierzchnia: 59 076m2

Na załączonej grafice:
3833_566 wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (działka wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP „Dąb – etap I” – 4PU ( przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp: „Dąb – etap I”
 • wodociąg ø160 wzdłuż ul. Rozwojowej, wydajność 100 m3/h
 • kanalizacja sanitarna ø300 wzdłuż ul. Rozwojowej, główny kolektor kanalizacyjny ø1800 w odległości ok. 100 m od działki , wydajność bez ograniczeń
 • energia elektryczna – Główny Punkt Zasilania GPZ 110/20/6 kV w odległości 600 m od działki
 • gazociąg ø90 w ciągu ul. Rozwojowej, wydajność po przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej do 700 m3/h
 • telekom – w ciągu ul. Rozwojowej
 • Węzeł A4 – 300 m
 • Węzeł S1 – 9 km
 • DK79 – 3,5 km
 • Droga Współpracy Regionalnej – 50 m
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 11 km
 • Lotnisko: Kraków – 40 km, Katowice – 40 km
 • Port: Port Gliwice – 55 km
 • Przystanek PKM Jaworzno – 100 m
Galeria

Interaktywna Mapa

Skip to content