Skip to content

Działki inwestycyjne – kompleks działek nr 1283 i 1284 ob. 165 | 0,4 ha

Strefa
Przemysłowa II

Informacje
 • Kompleks działek nr 1283 i 1284 w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna
  (numer działki przed aktualizacją ewidencji: nr 112 i 113 w obrębie 153)
 • Powierzchnia: 4.000 m2 (każda z działek o pow. 2.000 m2)

Na załączonej grafice (68 x 58 m):
112_113 obr 153 wymiary

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (kompleks wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
Możliwość nabycia całego kompleksu lub odrębnie każdej z działek.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP Terenów Przemysłowych „Zachód” – 8U (przeznaczenie pod zabudowę usługową, składy i magazyny)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp terenów przemysłowych „Zachód”
 • wodociąg ø200 wzdłuż granicy nieruchomości (w ciągu ul. Stanisława Lema) – wydajność 100 m3/h;
 • kanalizacja sanitarna ø250 – jak wyżej;
 • energia elektryczna – stacja transformatorowa 20/0,4 kV około 40 m od granicy kompleksu;
 • gazociąg ø63 w odległości około 60 m od granicy kompleksu (w ciągu ul. Józefa Bema) – wydajność 200 m3/h;
 • ciepłociąg ø100 o wysokim parametrze w ciągu ul. Lema ok. 150 m – dostępna rezerwa mocy 2MWt;
 • telekom – wzdłuż ul. Lema.
 • DK79 – 150 m
 • Węzeł S1 – 3,8 km
 • Węzeł A4 – 6 km
 • Przystanek PKM Jaworzno (linie miejskie 314 i 370) – 150 m
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 8 km
 • Lotnisko międzynarodowe: Kraków – 45 km, Katowice – 35 km
 • Port: Port Gliwice – 50 km
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content