Skip to content

Działka inwestycyjna nr 1307/1 ob. 165 | 0,832 ha

Strefa
Przemysłowa II

Informacje
 • Działka nr 1307/1 w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna 
 • Powierzchnia: 8 320 m2

ok. 106 m x 83 m

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu (kompleks wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MPZP Terenów Przemysłowych „Zachód” – 9PU (przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową)
  Zapoznaj się z obowiązującym mpzp terenów przemysłowych „Zachód”
 • wodociąg ø200 wzdłuż granicy nieruchomości (w ciągu ul. Stanisława Lema) – wydajność 100 m3/h;
 • kanalizacja sanitarna ø315 – jak wyżej;
 • energia elektryczna – stacja transformatorowa 20/0,4 kV około 40 m od granicy działki;
 • gazociąg ø63 w odległości około 400 m od granicy działki (skrzyżowanie ul. Lema i Orzeszkowej) – wydajność 200 m3/h;
 • ciepłociąg ø100 o wysokim parametrze w ciągu ul. Lema ok. 100 m od granicy nieruchomości – dostępna rezerwa mocy 2MWt;
 • telekom – wzdłuż ul. Lema.
 • DK79 – 150 m
 • Węzeł S1 – 3,8 km
 • Węzeł A4 – 6 km
 • Przystanek PKM Jaworzno (linie miejskie 314 i 370) – 150 m
 • Węzeł kolejowy: Jaworzno-Szczakowa – 8 km
 • Lotnisko międzynarodowe: Kraków – 45 km, Katowice – 35 km
 • Port: Port Gliwice – 50 km
Galeria

Interaktywna Mapa
Skip to content