Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Grabowa

Nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie przy ulicy Grabowej w dzielnicy nowobudowanej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi nowobudowana i projektowana zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane. Kompleks nieruchomości położony jest przy będących w budowie drogach publicznych – ulicach Jesionowej i Grabowej. Przewiduje się drogi publiczne z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej, z kanalizacją deszczową. Działki posiadać będą bezpośredni dostęp do ww. drogi publicznej – ul. Grabowej. Kompleks składa się z działek o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki
niezagospodarowane, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki nie posiadają dostępu do infrastruktury technicznej. Na ww. działkach dojazdowych projektowana jest sieć kanalizacyjna.

 • 6092 o pow. 819 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6093 o pow. 855 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6094 o pow. 845 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6096 o pow. 744 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6097 o pow. 732 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6098 o pow. 745 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6102 o pow. 750 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6103 o pow. 739 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6104 o pow. 655 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
 • 6105 o pow. 581 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – § 7

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Działki nie posiadają dostępu do infrastruktury technicznej. Na ww. działkach dojazdowych projektowana jest sieć kanalizacyjna.

Uwaga Biura ds. Geologii: z uwagi na płytką eksploatację górniczą oraz możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych,
każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Uwaga MZDiM: wydawanie zezwoleń na zjazdy będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy dróg na działkach 3274 i 6099 w obr. 122. Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie ewentualny zjazd na działkę nr 6098 w obr. 122 powinien być usytuowany z ul. Grabowej w jak największej odległości od skrzyżowania z ul. Jesionową.

Skip to content