Skip to content

Działki budowlane – ul. Jesionowa (I)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Jesionowej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działki nr nr 3324, 3327, 3329 przebiega nieczynna napowietrzna linia elektroenergetyczna (do likwidacji) wraz ze słupem energetycznym przy granicy z działką nr 3327. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone przy będącej w budowie drodze publicznej ulicy  Jesionowej.

  • działki nr nr 3324 o pow. 649 i 23/26 o pow. 39 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – łącznie 688 m² 
    udział 1/10 cz. dz. nr 3326 o pow. 820 w obr. geod. 122 m. Jaworzna
  • działka nr 3323 o powierzchni 675 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
    + udział 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Termin i miejsce przetargów: 28 czerwca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Zobacz ogłoszenie o przetargu: https://www.bip.jaworzno.pl/api/files/99226

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

19MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Przewiduje się realizację drogi publicznej z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową. Wszystkie kompleksy działek będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udział 1/10 części w działce dojazdowej nr 3326.
Na działce dojazdowej nr 3326 projektowane są sieci kanalizacyjna i wodociągowa.

MZDiM:
Obsługa działek winna odbywać się poprzez działkę nr 3326 w obr. 122 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną, przy czym ewentualne zjazdy z tej drogi na działki nr 3332 i 3333 obr. 122 powinny być usytuowane w jak największej odległości od połączenia działki nr 3326 obr. 122 z drogą ul. Jesionową.

Skip to content